Tag Archives: alpha-Methylionone

甲基紫罗兰酮(CAS 1335-46-2)

甲基紫罗兰酮为黄色透明液体,有木香和花香。

拟甲基紫罗兰酮是由柠檬醛与丁酮在碱性条件下缩合,再经环合反应生成甲基紫罗兰酮。

主要用于食品和饮料的香精配方。